Marian Vanheule

Over Jou

 
Over jou

 

Soms is de psychische pijn (al dan niet samengaand met lichamelijke klachten) moeilijk om alleen te dragen. Je kan je professioneel laten bijstaan door een psycholoog/ psychotherapeut.

Mijn doelgroep is volwassenen, studenten en koppels. Ik werk individueel, maar soms is het eveneens aangewezen om de partner of de ouder(s) uit te nodigen.

Om het even welke hulpvraag kan interessant zijn om binnen psychotherapie te bespreken. In grote lijnen kun je bij mij terecht voor volgende problematieken:
- Psychische klachten als depressie, angst (paniek, fobieën), slaapproblemen, obsessieve gedachten en/of dwanghandelingen, zelfmoordgedachten , traumaverwerking, rouw, verslaving, psychose, moeilijkheden met relaties en seksualiteit,...
- Vage gevoelens van onbehagen of ontevredenheid, onzekerheid, studiebegeleiding, carrièrevragen (job coaching), levensvragen of identiteitsvragen,...
- Stress, spanning, vermoeidheid, fertiliteitsproblemen, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak, ...

Een symptoom is een mislukte poging tot genezing. Een crisis biedt een kans op verandering. Onbewust weet je dat bepaalde zaken zich ongewenst herhalen en erg destructief zijn.

Kiezen voor psychotherapie is geen gemakkelijke keuze. Het vraagt een zekere vorm van moed, doorzettingsvermogen en investering.

Voorwaarde voor psychotherapie is de bereidheid om te spreken over je lijden. Het spreken kan eveneens op gang getrokken worden door symbolisch materiaal als een droom, een gedicht, een lied of een plastisch werk.

Spreken over je lijden is voor niemand gemakkelijk. Je stelt je kwetsbaar op. Mogelijks is je vertrouwen reeds dikwijls geschaad. Mogelijks ben je niet gewoon om te verwoorden wat er in je omgaat. Het reconstrueren van een particulier verhaal kan gepaard gaan met heftige gevoelens zoals kwaadheid en verdriet. Tijdens de psychotherapie kan je om die redenen een tijdelijke verslechtering krijgen van je welzijn. Bepaalde zaken komen naar boven die je liever ver van je weghoudt. Je bent verplicht om er iets mee te doen als je wil dat er iets verandert. De kwelling van de weerstand zal zijn werk doen om het onbewust weten te omzeilen. Het is net dan belangrijk om door te zetten, zodat het eigenlijke psychotherapeutische werk kan starten.

 

 

 

 

 

Simon Stevinstraat 49/51 - 8500 Kortrijk - 0499/96 64 37 - marian@marianvanheule.be